Novice

Vključitev skupnosti v pripravo Strategije lokalnega razvoja za LAS MDD 2027

 • 26 oktober 2023
 • Number of views: 438

Vključitev lokalne skupnosti v pripravo Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino LAS MDD 2027 je ključna za zagotovitev, da strategija odraža potrebe, cilje in prioritete prebivalcev v območju LAS. 

Prvi korak vključevanja skupnosti v pripravo strategije je identifikacija ključnih deležnikov v lokalni skupnosti, pomembnih za zagotavljanje uspešnega in celovitega načrtovanja ter izvajanja strategije. 

V mesecu maju in juniju je bilo v vseh šestih občinah območja LAS MDD 2027 izvedenih 6 delavnic z javnim povabilom vse zainteresirane javnosti in 6 sestankov z župani in predstavniki občinskih uprav. Omogočena so bila tudi individualna svetovanja za posamezne interesne skupine. 

Namen delavnic oz. sestankov je bil preveriti analizo stanja, izdelati SWOT analizo in opredeliti lokalne potrebe in priložnosti podeželja s poudarkom na CLLD pristopu k lokalnemu razvoju. 

CLLD pristop, temelji prav na sodelovanju in vključevanju lokalnih prebivalcev, organizacij civilne družbe, podjetij in drugih deležnikov v proces načrtovanja in izvajanja razvojnih projektov. S tem se je zagotovila participativna vloga lokalne skupnosti, kjer le ta prevzame aktivno vlogo pri oblikovanju in izvajanju strategije lokalnega razvoja.

Predstavniki vodilnega partnerja so vsem udeleženim predstavili informacije o delovanju LAS in izdelavi SLR do leta 2027 ter njihovo ključno vlogo pri analizah lokalnega okolja, določanju glavnih potreb, razvojnih potencialov in oblikovanju ukrepov v okviru strategije lokalnega razvoja.


Na spodnjih povezavah si lahko podrobneje preberete kako je potekala priprava Strategije lokalnega razvoja LAS MDD 2027.

 

Koordinacijski sestanki:

 1. 9.5.2023, Koordinacijski sestanek, Občina Mislinja
 2. 10.5.2023, Koordinacijski sestanek, Občina Ribnica na Pohorju
 3. 10.5.2023, Koordinacijski sestanek, Občina Muta
 4. 10.5.2023, Koordinacijski sestanek, Občina Vuzenica
 5. 10.5.2023, Koordinacijski sestanek, Občina Dravograd
 6. 26.5.2023, Koordinacijski sestanek, Občina Slovenj Gradec

Koordinacijski sestanki priprava SLR LAS MDD 2027.pdf


Izvedene delavnice:

 Vabila so bila poslana vsej zainteresirani javnosti in objavljena na spletnih straneh in družbenih omrežjih.

Vabila na delavnice

 1. 24.5.2023 Ribnica na Pohorju 
 2. 24.5.2023 Vuzenica
 3. 25.5.2023 Mislinja
 4. 25.5.2023 Dravograd
 5. 31.5.2023 Muta
 6. 15.6.2023 Slovenj Gradec

Izvedba delavnic za pripravo SLR LAS MDD 2027.pdf


Individualni sestanki:

 1. 19.6.2023 MPIK d.o.o
 2. 21. 6. 2023 PC SG d.o.o
 3. 15. 6. 2023 Športno društvo SKATEPARK Slovenj Gradec

Individualni sestanki - priprava SLR LAS MDD 2027.pdf