Novice

Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin

  • 31 januar 2024
  • Number of views: 233

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo 37 odločb o potrditvi strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost). Odobrene strategije lokalnega razvoja (SLR) so podlaga za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD dveh skladov – Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na območju posamezne lokalne akcijske skupine (LAS).

V Sloveniji se tako pričenja že tretje programsko obdobje izvajanja pristopa LEADER in drugo obdobje skupnega pristopa lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, poznan kot pristop več skladov LEADER/CLLD. LAS-om je bilo z odločbami razdeljenih skupno 84,55 milijonov EUR evropskih sredstev – 44,4 milijonov EUR iz EKSRP in 40,1 milijonov EUR iz ESRR.

Poveza do celotne novice: Odobrenih 37 strategij lokalnega razvoja in 37 lokalnih akcijskih skupin za programsko obdobje do leta 2027

V letu 2023 so se po Sloveniji na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, oblikovala lokalna partnerstva (LAS). 

Zemljevid LAS 2023-2027 (Avtor: N. Tomec)

 

Lokalna akcijska skupina Mislinjske in Dravske doline 2027 (LAS MDD 2027), katere vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec, je z Odločbo o potrditvi Strategije lokalnega 
razvoja za programsko obdobje do leta  2027, upravičena do 2.287.353,56 EUR nepovratnih sredstev. 

Sredstva bodo namenjena za vodenje in delovanje LAS, izvedbo projektov z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev v SLR do leta 2027 in za pripravo ter izvajanje projektov sodelovanja LAS.

LAS MDD 2027 deluje na območju šestih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica in Ribnica na Pohorju.