• LAS MDD 2027

Aktualne novice in obvestila

Animacija območja LAS MDD 2027: Delavnice priprave Strategije lokalnega razvoja do leta 2027

  • 18 maj 2023
  • Number of views: 531

Na LAS MDD 2027  trenutno poteka priprava Strategije lokalnega razvoja (SLR) za novo programsko obdobje do leta 2027.

 V samo pripravo Strategije želimo vključiti različne ciljne skupine, saj je namen LEADER/CLLD pristopa prav lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost.

V ta namen na območju LAS MDD 2027 izvajamo delavnice.

Vabljeni predstavniki društev, kmetje, mladi, podjetniki in ostala zainteresirana javnost.

Skupaj bomo opredelili potrebe in priložnosti za razvoj našega podeželja.

Veselimo se srečanja z vami,

LAS MDD 2027. 

 

Vabilo Ribnica na Pohorju: https://www.ribnicanapohorju.si/objava/766008

 

Vabilo Mislinja: https://www.mislinja.si/objava/765989

 

Vabilo Dravograd: https://www.dravograd.si/objava/766942

 

Vabilo Muta: https://www.muta.si/objava/766780

Vabilo Vuzenica: http://www.vuzenica.si/Aktualno/Aktualne-novice-in-obvestila/delavnica-lokalne-akcijske-skupine-las-mdd 

Dokumenti