• LAS MDD 2027

Aktualne novice in obvestila

Predlog osnutka Strategije Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline 2027

  • 4 julij 2023
  • Number of views: 396

V javni obravnavi je od 4. 7. 2023 predlog osnutka Strategije lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline 2027, za programsko obdobje 2021-2027 (v nadaljevanju Strategija).

LAS Mislinjske in Dravske doline 2027, je bila ustanovljena v letu 2023 na območju občin: Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, občina Dravograd, občina Muta, občina Vuzenica in občina Ribnica na Pohorju s ciljem spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja vključenega območja. Novoustanovljeni LAS je bil potrjen s Sklepom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-10/2023/8 z dne, 10. 5. 2023 s katerim je pridobil status delujočega LAS-a.

Lokalna akcijska skupina (v nadaljnjem besedilu: LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja Strategije lokalnega razvoja, uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po načelu »od spodaj navzgor« v skladu s 25. b členom zakona, ki ureja kmetijstvo, in z 32. in 33. členom Uredbe 2021/1060/EU. Strategija lokalnega razvoja je strategija, odobrena na podlagi uredbe, ki določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in potrditev SLR, na podlagi pristopa LEADER/CLLD.

S predlogom osnutka te Strategije se določajo podpore za:

  • Izvajanje projektov, izbranih na podlagi javnega poziva, ki ga objavi LAS,
  • Skupne projekte območja LAS, ki jih potrdi Skupščina LAS in katerih upravičenec je potrjeni LAS,
  • Priprava in izvajanje projektov sodelovanja LAS, ki jih LAS izvaja v partnerstvu s slovenskimi in tujimi LAS
Vsi zainteresirani lahko morebitne pripombe na osnutek predloga Strategije posredujete do ponedeljka, 10. 7. 2023 do 10. ure in sicer preko e-pošte na naslov: strategija.lasmdd2027@slovenjgradec.si.

Predlog osnutka Strategije lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline 2027:

Osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS MDD 2027 - predlog.pdf